Floreren op de Plek der Moeite

229,90

€ 190 exclusief btw

€ 50 korting voor het sociaal tarief. Ben je student of een niet kapitaalkrachtige professional, gebruik dan de kortingscode op eigen eer en geweten. Vul op de betaalpagina deze coupon in: 21052022sociaaltarief.

Rudy Vandamme faciliteert een dialoog over de uitdaging om veerkrachtig om te gaan met ieders Plek der Moeite. Ter gelegenheid van de boeklancering Deep evolvement. Jouw rol als professional in een turbulente samenleving.

Op de Plek der Moeite is er voor ons allen veel te leren. Wat is die plek? Hoe blijf je er staande? Hoe kan je zelfs floreren op die plek? Hoe houd je je eigen idealen en zingeving vast? Hoe kun je anderen helpen om hun idealen succesvoller vorm te geven? En wat betekent dit alles voor hoe we onze professionele identiteit vorm geven?

Zaterdag 21 mei, 9.30u tot 13u  Social impact factory Utrecht. Kom samen met een collega.

Category:

Description

Naar aanleiding van de lancering van Rudy Vandammes boek ‘Deep evolvement’ bespreken we de rol van professionals in een turbulente samenleving en wat dat betekent voor jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. We zien de bijeenkomst als een leer-bijeenkomst.

We zijn met drie organiserende partijen:  House of professionals organiseert met hun spiegelreflectiemethode verbindende ontmoetingen tussen professionals en toekomstige professionals (studenten) waarbij leren en creëren centraal staat. Het Instituut voor Ecologische Pedagogiek van de HU hanteert als één van haar belangrijkste kernwaarden de complexiteitsbenadering. Het Deep Evolvement Instituut geeft onderbouw aan de 21e -eeuwse professionele identiteit.

Situering

Het hoeft geen betoog dat je vandaag als professional heel wat in huis moet hebben om op je werkplek en je leven gelukkig, succesvol en zingevend te zijn. Er zijn idealen genoeg, maar die worden ondergesneeuwd door de waan van de dag, veranderingen of onverwachtse invloeden. Daarnaast dwarsboomt de systeemwereld de professionals om het goede te doen waar ze in geloven. De gevolgen van deze uitdagingen resulteren vaak  in ziekteverzuim en personeelsverloop. Deze uitdagingen zijn aan de oppervlakte zichtbaar en tegelijk leeft er in de onderstroom het verlangen om systemen te verbouwen en meer zingevend bezig te zijn. Deze onderstroom loopt parallel met een wijzigende opvatting van professionele identiteit en hoe professionals vandaag hun rol invullen. Tijd maken om hierover na te denken is geen luxe maar een noodzaak om voor jezelf en anderen koers te bepalen.

Doelgroep

Social werkers, docenten, pedagogen, leidinggevenden, managers, HR professionals, hulpverleners, durvers, kantelaars, coaches, consultants en iedereen die zichzelf wil zien als leider en begeleider van de samenleving. Kom met een collega.

Wat leer je op deze unieke zaterdagsessie?

 • We formuleren de hedendaagse uitdaging waar professionals en organisaties voor staan.
 • We bouwen collectieve kennis op rond professionele identiteit en de kunst van het floreren op de Plek der Moeite.
 • Je krijgt inzicht in je eigen ontwikkeling als mens, professional of leidinggevende.
 • Netwerking met collega’s helpt je om je eigen ervaring te exploreren en samen banden te smeden.

Programma

Dit programma wil een kruisbestuiving en dialoog zijn tussen alle aanwezigen. De centrale vraag: Wat is er nu nodig voor alle betrokken partijen om te floreren op de Plek der Moeite?

 • 9.30u: verwelkoming, inloop en koffie (deelnemers krijgen bij inschrijving het boek)
 • 10u – 10.10u: House of professionals opent en verwelkomt. Rudy Vandamme en Riki Verhoeven stellen zich voor.
 • 10.10u – 10.30u: Rudy Vandamme formuleert het vraagstuk en stelt de denkkaders van zijn boek voor.
 • 10.30u – 10.50u: Onderlinge bevraging en getuigenis van Riki, Rudy, Liza en Nathalie.
 • 10.50u – 11.10u: Pauze
 • 11.10u – 11.40u: Eerst ronde van subgroepen met de vraag ‘vertel een voorbeeld van een Plek der Moeite en hoe ging je er mee om?’
 • 11.40u – 12.10u: Wisselen van groepen met een tweede vraag: ‘wat heb je nodig aan eigen ontwikkeling om te floreren op de Plek der Moeite?’
 • 12.10u – 12.15u: Pauze
 • 12.15u- 13u: Kennisophaling vanuit subgroepen en consolideren van inzichten voor verdere ontwikkeling.
 • 13u-14u: netwerk lunch

Praktisch

Zaterdag 21 mei

Social Impact Factory: Vredenburg 40, 3511BD in Utrecht (net buiten het station Utrecht centraal)

Prijs

€ 190  btw exclusief

€ 234,99   21% btw inclusief

Inbegrepen

Het boek: Vandamme, R. (2022). Deep evolvement. Jouw rol als professional in een turbulente samenleving.

We eindigen met een gezonde netwerk lunch.

Scrol naar boven om je in te schrijven via het winkelmandje. Kom je met meerdere personen van dezelfde organisatie, meld dan de bijkomende namen. Omwille van de kwaliteit van dialoog beperken we het aantal tot 70 deelnemers. Wees er dus vlug bij.

Nog vragen: connect@deepevolvement.com

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Floreren op de Plek der Moeite”

Your email address will not be published.