About us

www.deepevolvement.com

Deep Evolvement is ontstaan uit het oeuvre van Rudy Vandamme, doctor in de psychologie. Hij stelt de gelaagde ontwikkelingsgerichte benadering voor als een inspirerende en handige benadering met krachtige methodes om hedendaagse uitdagingen aan te pakken.

Alle boeken en opleidingen draaien rond de methodiek om als professional meer gelaagd te werken met de ontwikkeling van jezelf en de gehelen rondom je.