Terms and conditions

VERKOOPSVOORWAARDEN voor boeken

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van huidige voorwaarden.

2. De koper verbindt er zich toe de koopwaren af te halen en te aanvaarden zodra hij bericht ontvangt dat de goederen ter beschikking zijn. De goederen reizen in elk geval op risico van de koper.

3. De leveringstermijnen zijn enkel aangeduid bij benadering en de overschrijding ervan kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot betaling van schadevergoeding.

4. De prijzen vermeld in onze offertes en tarieven zijn gewaarborgd gedurende één maand vanaf de uitgifte. In deze tarieven zijn de verzendingskosten niet inbegrepen.

5. Eventuele terugzending van goederen kan slechts gebeuren mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van CoachingBooks en voor zover de verpakking niet is geopend en steeds op kosten van de koper.

6.Klachten of betwistingen dienen binnen de 8 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven.

RETOURBELEID voor boeken

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@coachingbooks.net. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

VERKOOPVOORWAARDEN voor opleidingen

1. Deep Evolvement behoudt zich het recht voor om, zonder enige vorm van annulatievergoeding, bij onvoldoende inschrijvingen de opleiding te annuleren of te verplaatsen naar een latere datum. De deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

2. Het inschrijvingsbedrag voor de opleiding dient voor de aanvang voldaan te zien. Indien dit niet het geval is (door bijvoorbeeld gedeeltelijke betaling) kan de deelname ontzegt worden.

3. Annuleren dient schriftelijk te gebeuren door te mailen naar connect@deepevolvement.com.

4. De annulatiekost bedraagt minimaal 100 EUR. Bij een annulatie op minder dan 14 dagen voor de start van de opleiding blijft het volledige factuurbedrag verschuldigd. Elke deelnemer kan zich gratis laten vervangen door een andere persoon, waarvan de gegevens worden bekendgemaakt.

5. De inschrijving verplaatsen naar een latere datum kan kosteloos indien dit meer dan 14 dagen voor de start van de opleiding gebeurt.

6. Indien de geadresseerde niet akkoord gaat met de factuur, dient hij deze binnen de vijftien (15) kalenderdagen schriftelijk te protesteren.

7. Vanaf de vervaldag van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling 10% intrest verschuldigd. Het bedrag van de factuur dat na de vervaldag onbetaald is gebleven, zal tevens bij wijze van schadevergoeding van rechtswege en zonder voorafgaandelijke  aanmaning of ingebrekestelling verhoogd worden met 10% met een minimum aan 125 EUR, als vergoeding voor alle buitengerechtelijke onkosten.

8. Aanvaarding van deze voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.